Deze privacyverklaring heeft betrekking op de door Nationale-Nederlanden Nederland B.V. (hierna te noemen Nationale-Nederlanden of NN) geïnitieerde website 'Supporter van alle Hardlopers'. Supportervanallehardlopers.nl is een website waar u als deelnemers aan hardloopevenementen waarvan Nationale-Nederlanden de sponsor is, een eigen parcours kunt genereren en delen.

Nationale-Nederlanden hecht veel belang aan uw privacy en daarom gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hiervoor nemen we zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen. In dit privacy statement vindt u informatie over de wijze waarop we met uw persoonsgegevens omgaan. Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen, indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op onze website. Deze versie is van ​14 augustus 2020.

We houden ons aan de Nederlandse en Europese wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. We respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe we dit precies doen, en welke persoonsgegevens we van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Welke ​persoonsgegevens ​verwerken ​we?

NN verwerkt geen persoonsgegevens op deze website. voor het maken van een gepersonaliseerde afbeelding van de door u te lopen route.